ÖVRIGT

Arbetar som coach i romansinterpretation

Ledamot av Jenny Lind sällskapets styrelse

Medlem Teaterförbundet

Medlem i Dramatikerförbundet

Hedersmedlem i Almqvistsällskapet

Hedersmedlem Wilhelm Peterson - Berger sällskapet

Sommarvärd P1 1989

Sommar program Radio Gotland 2006