LITTERÄR PRODUKTION


Mina böcker:


Den trettiotredje pärlan, en saga om Elin på Drottningholmsteatern
Idé och text: Solveig Faringer. Foto: Marita Jonsson o Helga Jonsson
ALFABETA Bokförlag2005www.alfabeta.se

BLÅELD scener från en weekend, roman
Preposition förlag 2010.  www.preposition.nu

Lacrymosa, noveller
Recito Förlag 2012

Ett fyrtiotal kåserier publicerade i Upsala Nya Tidning och Corren  
1994-2001

För scenen:
 

Bigamisten, en kalejdoskopisk fantasi om C.J.L.Almqvists sista dag i Amerika. 1993
Läs mer under: ”Teater/musikteater” 

Trollungen som ville sjunga, en föreställning för barn. 1996
Läs mer under: ”Teater/musikteater” 

Ve dig, kvinna, scenisk monolog1997
Läs mer under: ”Teater/musikteater” 

Älgpelle och stjärnorna, musik saga för barn 1997
Läs mer under: ”Teater/musikteater” 

Utflykt till stjärnorna, ett kammarspel om F. Chopin 1999
Läs mer under: ”Teater/musikteater” 

Solägget, musikteaterföreställning för barn efter Elsa Beskows bok. 1999
Läs mer under: ”Teater/musikteater” 

Sjung över gräns och land, en lekfull fantasi i Alice Tegnérs värld. 2002
Läs mer under: ”Teater/musikteater” 

Fru Wendela.  Monolog om Sveriges första kvinnliga journalist. 2008
Läs mer under: ”Teater/musikteater” 

Fältpost 41 121, en längtans cabaret från beredskapstiden. 2011.
Läs mer under: ”Teater/musikteater” 

Jag tänker ofta på Edith Piaf, en scenisk rapsodi. 2015
Läs mer under: ”Teater/musikteater”