sångerska, skådespelerska och författare. 

Det sägs att jag sjöng innan jag kunde prata! Kanske är det en skröna men sant är i alla fall att sången är ett fundament i mitt liv. Och mycket sång har det blivit genom åren, opera, kyrkomusik och romanser, romanser… 

Romanskonsten intar en särskild plats i mitt hjärta.

Jag betraktar sång som ”text i tonhöjd” och då är steget inte långt till det talade ordet och talteater.  Med min eviga nyfikenhet och lust att berätta något för min publik blev det också naturligt att uttrycka mig genom att skriva. 

Solveig Faringer